Gårda Brandstation
Gårda Brandstation

Brandmuseet Storgöteborg

Museiföreningen är en ideell förening vars vision är att skapa ett visningsbart brandmuseum. ​
I väntan på lokal har vi denna sida, där vi kan dela med oss en del av brandkårens historia till allmänhet och anställda i förbundet.
Äldre brandbilar och föremål är idag utplacerade på brandstationerna i Storgöteborg och vid olika evenemang använder vi de körbara veteranbrandbilarna för att visa hur brandkåren en gång såg ut.

Tidigare fanns ett brandmuseum på Lundby brandstation som skapades 1984.
När Gårda brandstation byggdes 1988 flyttades museet från Lundby.    

Då fanns möjlighet att besöka dåvarande Industrimuseet, fortsätta längs med Mölndalsån till Remfabriken och vidare till Räddningstjänsten.
Vid Räddningstjänstens 125 års jubileum 1997 gavs guidade visningar med hjälp av Pensionärsföreningens medlemmar.

Räddningstjänstens lokalbehov har gjort att man sett över hur man bäst nyttjar befintliga lokaler. Detta medför nu att det museala får stå tillbaka.
Vår önskan är att återskapa ett brandmuseum inför Göteborgs brandkårs 150-års jubileum, år 2022.

På Gårda, i entrén, finns utställda museiföremål och fordon, för att visa Brandkårens tidiga år. 

Denna webbsida underhålls av Museiföreningen Rsg © 2013 -

Sidan senast uppdaterad:

2017-12-09
Sidansvarig: Ola Nilsson

Aktuellt & Information

Nytt i Arkivet:
Mölndals brandkår
Idrottsföreningen

Adress

Museiföreningen

Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204

402 24 Göteborg

 

Besöksadress

Gårda Brandstation

Åvägen 2 Göteborg