Artiklar och texter.

Från förr i tiden...

Här samlas artiklar/texter, men även tidigare publicerade och annat...  

Bevarade fordon

veteranbrandbilar som finns i förbundet

Brandstationer 
Här finner ni  en sammanställning över ett antal brandstationer som figurerat i Göteborg. Tyvärr är den inte komplett då vissa saknas - men förhoppningsvis har ni läsare möjlighet att bistå med saknade foton eller fler bilder (även från insidan).
Tanken är  att övriga medlemskommuners brandstationer senare kommer att bygga vidare på sidans antal stationer oavsett om de är i funktion, utflyttade eller om de rivits? (allt är av intresse!)
(Publicerad: 150904) 

Brandkåren för 40 år sedan, år 1912
En intervju med Jon Heineman som berättar om hur det var i slutet av 1800-talet.

Brandväsendet
i Lundby kommun

En version i två delar 

Ambulansverksamheten i Göteborg
I över 100 år var det Göteborgs brandkår/Räddningstjänst som 
ansvarade för sjuktransporter och ambulanssjukvård i Göteborg.  
 En kortare sammanställning över dessa år om ambulansverksamheten finner ni här.

"I Brandmannaminne"

Ur Kaare Brandsjös bok delges stycken som handlar om Göteborgs brandkår, och som även kompletterats med bilder ur vårt arkiv. 

Sven August Thornblad
Om hur det kunde förhålla sig på brandkåren för hundra år sen.

Huvudbrandstationen, Nordhemsgatan
Huvudbrandstationen, Nordhemsgatan
Den första brandautomobilen, en Scania Vabis
Den första brandautomobilen, en Scania Vabis