Brandstationer

Här presenteras flertalet av de brandstationer som figurerat inom Göteborgs brandkår genom åren. (Övriga medlemskommuners brandstationer kommer också fylla på...)  
Fler bilder och information önskas på brandstationer, även från övriga medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet, både äldre och dagens...
om ni har mer information och/eller bilder i byrålådan som ni kan delge oss, tar vi tacksamt emot detta för att kunna bygga vidare med fler. 

Hör av er via "kontakt-sidan" eller brevledes till Museiföreningen. (se flik "kontakt")

Stadshuset

Stadshuset, vid Stora torget - nuvarande Gustav Adolfs torg får anses vara den första av Göteborgs brandstationer. Huvudstation då kåren bildades 1872.
Som brandstation var den även för den halvfasta brandkåren som bildades 1862. 

Redan 1690 fanns det en brandstation med spruthus, redskapsbod för brandredskap i Stadshuset.
I det då nybyggda "Publique-huset" lät magistraten år 1703 inreda två vaktrum åt stads- och brandvakterna.
I den stora branden år 1746 förstördes både bod samt huset innan dagens Stadshus återuppbyggdes.
Ny redskapsbod för brandredskap kom efter några år och placerades då på bakgården i det då nyuppförda Stadshuset.

Haga

Brandstationen i Haga låg vid Östra Skansgatan 22,  tillhörde de första brandstationer som fanns inledningsvis från år 1862 i staden tillsammans med en brandstation vid Stampen.
Dessutom fanns det en sprutbod i Redbergslid.
Stationen i Haga drogs in då den nya Huvudstationen vid Nordhemsgatan besattes våren 1891.

År 1872 då Göteborg och landet fick sin första yrkesbrandkår var det tre brandstationer i staden, Stadshuset, Haga och Majorna.
(Här försvann då den station som fanns vid Stampen)
Sprutbodar fanns två, den i Redbergslid samt en i Masthuggsbergen.​

Under brandkårens första år förekom inte några egentliga övningar för manskapet.
Brandchef Lindhé införde detta år 1875 samt  införskaffade en "exercisapparat" (övningstorn) som uppfördes på folkskolans gård i Östra Haga för exercisövningar. Denna flyttades senare till den nya Huvudstationen.

Majorna

Majornas Brandstation låg vid Kusttorget och tillkom i och med att staden växte då Majorna införlivades med Göteborg år 1868. Stationen var i bruk fram till 1937.

Huvudstationen

​Göteborgs Huvudbrandstation vid Nordhemsgatan kom till genom stadsfullmäktiges beslut den 1 november 1888. 
I mars 1891 flyttade så kåren in med hästar och allt i sin nya station, cirka två år efter byggstart.
Fram till tillkomsten av Gårda brandstation 1988, nära hundra år efter, var detta Huvudstationen, med postadress, Tredje Långgatan.

Redan 1885 diskuterades att uppföra en ny "Huvudbrandstation".
Med ett läge mitt i staden eller ungefär där Sprängkullsgatan går, skulle då en central station ersätta båda stationerna i Stadshuset och i Haga.
Många förslag gavs men till sist enades man om att förlägga byggnaden till Nordhemsgatan, där staden på den tiden ägde stora markområden.
Efter ritning av arkitekten Georg Krüger påbörjades bygget 1889, till en kostnad av 160.000 kronor.

Hisingstads brandstation

Hisingstads brandstation byggdes år 1902.
Stationen låg vid Capellagatan som senare blev Pumpgatan.
När Lundby kommun införlivades med Göteborg 1906 blev denna då Lundby brandstationen.
För manskapet fanns behov att iordningställa överliggningsrum så det dröjde till den 1 oktober innan en heltidsstyrka tog över stationen.

Läs  mer i  "Hisingstads brandstation"   

Olskroken

Olskrokens brandstation låg i hörnet av Olskroksgatan och Hökegatan. Brandstationen invigdes i december 1905 och var i bruk till 1956. Stationen ritades av arkitekt Carl Fahlström.

Från 1972 fick brandkåren använda stationen till garage för dagambulanser samt förvarade sina museiföremål i huset.
Det fanns planer på ett permanent brandkårsmuseum, men pengar anslogs aldrig trots ett beslut i kommunfullmäktige.
Den 2 februari 1978 revs denna vackra och pampiga byggnad, mot Historiska museets, Industrimuséets och stadsdelsföreningens vilja.

Gårda (Örgryte)

Då Örgryte kommun inkorpererades med Göteborg år 1922 fanns en brandstation på Gårda, inte långt från dagens brandstation men denna station övertogs aldrig utan lades ner.
En ny brandstation byggdes istället i Krokslätt men den blev inte så långlivad. (bild saknas)   

Heden

Hedens brandstation byggdes 1930 vid Bohusgatan.
Här har både polis och brandkår huserat genom åren i olika omgångar.
Hedens station ersatte både Stadshuset samt den brandstation som var placerad i Krokslätt.
När Stationen i Kålltorp var färdig flyttade man från Hedens brandstation men kom tillbaka i mars 1967, där man då delade utrymmena med Polisen tills dessa flyttade ut 1974.
1988 ersatte Gårda brandstation även denna station.
Efter detta tog det några år innan byggnaden revs 1999, och då ersattes med dagens parkeringsplatser.

Lundby

Då den gamla stationen ansågs otidsenlig och i takt med industrins kraftiga expansion beslöts att en ny brandstation skulle byggas vid Herkulesgatan.
Här flyttade man in  år 1937, samtidigt drog man då in den gamla vid Pumpgatan samt Majornas brandstation.
Byggnaden vid Pumpgatan kom att användas under krigsåren för reservmateriel.

Läs mer i  Lundby Brandstation

Kålltorp

Kålltorps brandstation flyttade man in i den 1 juli 1956.
Denne ersatte då både Heden och Olskrokens brandstationer.
Här fick man en central slangtvätt, för effektivare slangvård. Även brandskolan förlades hit med all utbildning.

1988 flyttade man utryckningssidan till Gårda brandstation men byggnaden behölls, och är idag en service-station för Räddningstjänstens övriga verksamhet med bland annat fordonsverkstad, IT-avdelning med mera.  
 

Kortedala

Kortedala fick sin brandstation 1968. Den togs i bruk den 10 juli och invigdes officiellt 18 oktober 1968.

Gamla Angered

Kommunerna Angered (med Bergumsdelen av Stora Lundbys kommun) samt Säve, Torslanda och Tuve inkorpererades 1 januari 1967. 
I Angered placerades en "satellitstation" i före detta kommunalhuset med ett fristående garage vid Ramnebacken i Agnesberg, då staden växte.
Heltidstyrkan flyttade in i december 1967.
Stationen ersattes 1985 då den nya brandstationen stod klar.
Garaget kvarstod som förråd för Räddningstjänsten fram till år 2011. 

Frölunda

Från början var namnet Slottsbergets brandstation, men namnändrades 1964.
Byggnaden stod färdig i slutet av 1962 då en mindre styrka kunde flytta in.
Frölunda inkorpererades med Göteborg redan 1946.
En deltidstation fanns då placerad vid Långedragsvägen (Nya varvet) men närmaste heltidstyrka utgick ifrån Huvudstationen.
Frölundas brandstation byggdes om och till under åren 1999-2000 vilket då gjorde att utryckningen tillfälligt placerades i bussgaraget intill Majornas spårvagnhallar.
Återinflyttning skedde i slutet av år 2000.
 

Olofstorp

Brandstationen i Olofstorp  tillkom i samband med att Bergum införlivades med Göteborg 1967, och är placerad intill Bergums skola utmed Olofstorpsvägen. Olofstorps räddningsvärn är de som idag rycker ut härifrån. 
Mer finns i länk nedan... 

Backa

Backa kommun inkorporerades 1 januari 1948 och brandkåren övertog då stationen i Backa. Stationen bemannades med borgarbrandmän men redan 1949 lades stationen ner i Backa.
Den 4 mars 1968 togs en provisorisk station i tjänst i Backa då inledningsvis i f.d. Stig Anderssons Åkeris lokaler vid gamla riks 2:an, Gamla Backavägen.
Den provisoriska station lämnades redan 1969 på grund av uppsägning och en ny upprättades i en gammal bondgård med adress Trulsegården, Hisings-Backa. Mangårdsbyggnaden blev personalens förläggning och för utryckningsfordon byggdes ett nytt garage.
Stationen avvecklades 1980.

Angered

Nya Angereds brandstation vid Rävebergsvägen.
Tillkomsten av Angeredsbron samt nedläggningen av stationen i Backa medförde att Angeredstationen fick en ökad strategisk betydelse. Man beslöt därför att en ny brandstation skulle byggas.
Stationen togs i bruk i april 1985. 

Askim

Den lilla brandstationen byggdes år 1959 intill kommunalhuset i Hovås där brandstationen från början var placerad i Kommunalhusets källare. 
Den 1 januari 1974 inkorpererades kommunerna Askim och Styrsö. Redan 1965 träffades ett brandförsvarsavtal med Göteborgs stad, Brandchefen i Göteborg blev då även  brandchef för Askim, där Göteborgs brandkår då skulle ta hand om brandsläckningen inom Askims kommun.
Den egna brandstyrkan svarade för eftersläckning och bevakning men de fick också disponeras för uppgifter i övriga Göteborgsområdet.
Byggnaden har idag en annan verksamhet, och Brandvärnets verksamhet finns placerad på Frölunda Brandstation.

Gårda

Gårda brandstation vid Fabriksgatan togs i bruk på hösten 1988. Här finner man Räddningstjänstens administration, samt Larm- och ledningscentral. (senare även SOS Alarm)
Stationen ersatte Huvudstationen vid Nordhemsgatan Hedens brandstation samt Kålltorps utryckningsstyrka som flyttade hit.   


 

Torslanda

När Torslanda införlivades i slutet av 1960-talet inhystes brandstation i en äldre villa med ett mindre tillhörande garage som var placerad i Syrhåla. 
(liknande lösning som den vid Backa brandstation).  
I slutet av 1970-talet flyttades brandstationen till byggnader som fanns vid Torslanda flygfält när flygets verksamhet flyttades till Härryda.
Även brandkårens brandskola och utbildningsverksamhet flyttades ut och placerades här vid brandstationen 1980  i Torslanda.  
Idag är även denna gamla brandstation riven och ersatt av bostadshus vid Amhults torg. 

Dagens Torslanda brandstation byggdes 2005 vid Bulycke utmed Öckeröleden. Stationen invigdes 16 januari 2006.
 

Åter artiklar/texter

Sidan publicerad: 2015 09 04
senast uppdaterad: 2018 10 25