Om oss i Museiföreningen

Museiföreningen har varit verksam sedan 1997. 

I slutet av 1997 skrevs avtal mellan Museiföreningen och Räddningstjänsten Storgöteborg. 
Föreningen arbetar på ideell basis, där styrelsen sen några år tillbaka inte bara består av medlemmar ur Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemskommuner.
Föreningen ansvarar för utställda föremål på brandstationerna.

Museiföreningen har som mål att vårda och bevara brandkårens, och senare räddningstjänstens historia. Idag finns en del fordon, äldre brandmotorsprutor samt annan brandmateriel sparad. I bevarandet av Räddningstjänstens historia ser vi gärna att ni vill dela med er av den samlade erfarenhet och kunskap ni har och hjälpa till med föreningsarbetet.

Vi vill kunna visa upp brandkårens historia för allmänheten och räddningstjänstens egna anställda så att de ska få en förståelse för utvecklingen fram till dagens verksamhet. 
Till vår glädje har flera anställda, pensionärer och anhöriga skänkt kläder och föremål. Detta gör det möjligt för oss att visa en tidsenlig bild vid de arrangemang vi deltar i.

För att ta hand om våra museiföremål samt dokumentera vår historia har föreningen en lokal på Kålltorps brandstation.
För renoveringsarbeten av fordon m.m. finns lokal på Färjenäs, samt ett förrådsutrymme.

Vill du bli Medlem

Är du intresserad av brandkårens historia?

 

Kom då med i föreningen!

Vi ser gärna att fler deltar i verksamheten, aktivt eller som stödmedlem.

Ditt medlemskap är ett stöd för att vi tillsammans skall kunna fortsätta verksamheten med att bevara och kunna visa upp brandkårens historia.

 

Medlemsavgiften 150:- /år,
betalas på Pg: 133 65 78 - 8
Skriv namn, adress och e-post.

Välkommen!

Det som görs idag

på kåren

är historia i morgon. 

Alla anställda är med

och skapar den!

Ni behövs

Vi vill gärna ta tillvara på alla medlemmars kunskap och erfarenhet samt bjuda in till egen aktivitet och engagemang efter intresse och förmåga.

Har du egna idéer och förslag så tveka inte att höra av dig.

Även du som inte är anställd men har intresse för vår brandhistoria är välkommen.

Medlemskap

kan erhållas av anställd i förbundet Räddningstjänsten Storgöteborg samt
pensionerad vid förbundets kårer och övriga som godkänns av styrelsen.
Enskilda personer, företag och organisationer kan ansöka om passivt/stödjande medlemskap.

Arbetsgrupper

Verksamhetskvällar är

torsdagar mellan 18 - 21.

Intresserad? - Hör av dig!

  

Vi är idag uppdelade i följande grupper:

Färjenäs: Fordons- och Materiel
Kålltorp: Dokumentation

Köp våra filmer

Intresset för filmerna "Hundra år i elden" ​och "Poona" har varit stort.
Ett fåtal exemplar finns idag kvar så är ni intresserade av ett eget exemplar så kontakta oss i Museiföreningen.
Göte Björkdahl